zpetne-zahloubeni-heule-01.jpg

Zpětné zahloubení Heule

Ve výrobních provozech zabývajících se obráběním narazí často technologové na tvar nebo prvek, jehož obrobení je z technologického hlediska obtížně řešitelné. Obvykle jsou nuceni navrhnout operace, které celkový obráběcí cyklus podstatným způsobem zpomalí a prodraží. Jednou z takových operací je zpětné zahlubování. Používá se v případech, kdy konstruktér součásti navrhne zahloubení za otvorem, které je obtížně přístupné nebo zcela nepřístupné. Typickými součástmi, kde se tato zahloubení vyskytují, jsou skříně diferenciálů a další skříňovité součásti a výrobky typu přírub.

BSF umožní zarovnání zpětné plochy nebo obrobení zpětného válcového zahloubení.

Firma Heule Werkzeug AG vyvinula speciálně pro tyto případy velmi efektivní nástroje BSF a SOLO. Tento nástroj je ekonomický zpětný záhlubník. Přináší svým uživatelům užitek především všude tam, kde nelze použít konvenční způsob výroby.

zpetne-zahloubeni-princip-BSF-01.jpg

Princip zaklapnutí a vyklapnutí nože

 1. Vnitřní chlazení vytváří tlak na píst (viz popis nástroje, pozice 7). Nůž se zaklapne díky řídícímu čepu, který působí na přítlačnou plochu (znázorněna červeně).
 2. Během zaklapávání se dostane přítlačná plocha mimo působení čepu, a čep (stále pod tlakem chladící kapaliny) se dostane do oblouku nože.
 3. V zaklapnutém stavu drží řídící čep nůž ve své pozici. Nůž zůstává v zaklapnuté poloze i přes působení zrychlení v axiálním směru (osa Z).
 4. Po vypnutí vnitřního chlazení se řídící čep vrátí a nůž díky otáčení vřetena vyklapne.

Nástroj pro zpětné zahlubování má v klidové poloze řezný nůž zasunut. V momentě, kdy je nástroj prostrčen otvorem, za kterým je nutné obrobit dosedací plochu - válcové zahloubení jej vysuneme roztočením vřetene. BSF lze charakterizovat jako robustní nástroj, který přesvědčí svou jednoduchostí a bezpečnou funkcí. Vyklapnutí nože proběhne díky rotaci vřetena, zaklapnutí nože díky tlaku chladící kapaliny.

Charakteristika a výhody:

 • BSF je koncipován pro automatický provoz. Pracuje bez zachycovače momentů, bez změny směru otáčení a nevyžaduje žádnou úpravu na stroji.
 • Jednoduchý zaklapávací mechanismus v kombinaci s tlakem vnitřní kapaliny (min 20 bar, max. 50 bar) zabezpečí, že se nezachytí ani třísky, ani jiné nečistoty.
 • Výměna nože je velmi jednoduchá. Také ostatní náhradní díly lze velmi snadno zaměnit.
 • Nástroj lze nasadit ve vertikální i horizontální poloze.
 • Standardní sortiment je pro otvory od 6,5mm do 21mm s odstupňováním po 0,5mm.
 • Nože jsou pro celý rozsah rozměrů z tvrdokovu opatřeného povlakem.
 • Díky speciálně vyvinuté geometrii nástroje jsou třísky a nečistoty vyplavovány z prostoru pro nůž. To zajišťuje vysokou bezpečnost procesu
Více informací o nástrojích Heule BSF naleznete v katalogu
Informace o programování a výměny nože naleznete v katalogu