zpetne-zahloubeni-heule-01.jpg

Nástroje Heule na srážení hran v otvorech

Nástroje švýcarské firmy HEULE představují v současné době bezkonkurenčně nejlepší výrobek v oblasti odstranění ostřin a srážení hran při vrtání otvorů v kovových materiálech a v oblasti zpětných zahloubení. Výsadní postavení tohoto výrobce spočívá především v technickém provedení nástrojů, které umožňuje nalézt řešení pro většinu případů v praxi.

Originální a produktivní nástroje Heule na odstranění ostřin a srážení hran u vyvrtaných otvorů, a na zpětné zahloubení.
cofa-heule-01.jpg

První skupina nástrojů - Heule COFA pro srážení hran v otvorech

je určena pro odstranění ostřin po vrtání, a to jak na vstupní, tak i na výstupní hraně otvoru. Je možné použít i u průniku dvou válcových ploch ( např. při vrtání do trubek), je-li poměr průměrů D:d větší než 2:1, nebo u šikmých ploch súhlem do 15o. Na rozdíl od běžně používaných nástrojů je hrana po sražení ostřiny zaoblena rovnoměrně po celém obvodě. Standardním nástrojem lze pracovat od minimálního průměru vyvrtaného otvoru 2 mm, horní hranice je v řádu stovek mm. Nástroj je možné zařadit do jedné z pozic v zásobníku NC stroje, nebo s ním pracovat na klasickém obráběcím stroji. Nástroj je použitelný i pro slepé otvory. Na výstupní straně otvoru je možné srazit ostřinu i u velmi hlubokých průchozích otvorů, např. pro průměr 6 mm je možná hloubka otvoru přes 50 mm, u průměru 8 mm je to přes 70 mm. Významnou předností nástrojů HEULE je skutečnost, že u hlubokých otvorů lze celou hloubku projet rychloposuvem tam i zpět, aniž by při tom došlo k poškození povrchu otvoru. Pracovní část nástroje, tzn. nůž, je ze slinutého karbidu opatřeného povlakem. Druh povlaku se volí podle obráběného materiálu. Rovněž podle materiálu obrobku lze měnit i přítlačnou sílu pružiny. Výměna nože nebo přítlačné pružiny je velmi jednoduchá.

snap-heule-01.jpg

Druhá skupina nástrojů - Heule SNAP

je určena pro sražení hran na vstupní i výstupní straně vrtaného otvoru pro případy, kdy je hrana v rovině. Standardním nástrojem lze pracovat od minimálního průměru vyvrtaného otvoru 2 mm. Nástroj se dvěma noži je možné použít i pro případ, kdy je ve vyvrtaném otvoru podélná drážka nebo kdy do něho ústí více příčných otvorů. Takový nástroj lze s úspěchem nasadit i tam, kdy do dlouhého podélného otvoru ústí více příčných otvorů, u kterých nelze pro odstranění ostřin na výstupní straně použít jiný nástroj HEULE (např. otvory mají průměr pod 2 mm nebo poměr D:d je menší než 2:1). Podobně jako u předchozího typu je možné celou hloubku otvoru projet rychloposuvem tam i zpět, aniž by při tom došlo k poškození povrchu otvoru. Tento nástroj bez nutnosti otáčení obrobku nebo zastavení vřetena odstraní otřepy a zkosí hrany. U nástrojů této skupiny lze řešit vrtání i sražení hrany v jednom nástroji. Standardní nástroj tak zajistí velmi produktivní vyvrtání otvoru a oboustranné sražení hrany, nebo zahloubení na přední straně a sražení hrany na zadní straně vyvrtaného otvoru.

solo-heule-01.jpg

Třetí skupina nástrojů - Heule SOLO

je určena pro zhotovení válcových nebo kuželových zahloubení na přední nebo zadní straně vyvrtaného otvoru s pozitivní kontrolou v jedné operaci bez nutnosti obracení obrobku. Nástroj je použitelný pro rozsah průměrů otvorů 6 až 80 mm. Podle typu nástroje se nože při roztočení nástroje vysunou nebo zasunou. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků je proces obrábění zcela bezpečný, nemůže dojít ke kolizi nože s obrobkem. U zpětného zahloubení nevadí přerušovaný řez při vyústění otvoru na šikmé stěně nebo v zaobleném přechodu. Nůž je radiálně vysouván a zatahován působením odstředivé síly. Jedná se o extrémně robustní odjehlovací a zahlubovací nástroj, který je schopen obrábění měkkých i těžce opracovatelných materiálů a to i u nesouměrných otvorů. Nástroj používá ručně vyměnitelné karbidové řezné hlavy s materiálově specifickými řeznými geometriemi a povlaky. Nástroj SOLO se vyznačuje snadným používáním a vysokou spolehlivostí výroby.

Princip nástroje pro srážení hran v otvorech

Nástroje švýcarské firmy HEULE představují v současné době bezkonkurenčně nejlepší výrobek v oblasti odstranění ostřin a srážení hran při vrtání otvorů v kovových materiálech a v oblasti zpětných zahloubení. Výsadní postavení tohoto výrobce spočívá především v technickém provedení nástrojů, které umožňuje nalézt řešení pro většinu případů v praxi.

Více informací o odjehovacích nástrojích heule naleznete v katalogu