heule-solo-header-01.jpg

SOLO Heule pro zahloubení a srážení hran otvorů

Třetí skupina nástrojů SOLO je určena pro výrobu válcových, kuželových nebo i tvarových zahloubení na přední nebo zadní straně vyvrtaného otvoru, a také pro zaoblení hran. Nástroj je použitelný pro rozsah průměrů otvorů 6 až 26 mm. Podle typu se při roztočení nástroje spustí mechanismus, který vysune nože do pracovní pozice. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků je proces obrábění zcela bezpečný, nemůže dojít ke kolizi nože s obrobkem díky tomu, že se nůž nevrátí do neutrální polohy. U zpětného zahloubení nevadí přerušovaný řez při vyústění otvoru na šikmé stěně nebo v zaobleném přechodu.

SOLO je použitelný pro rozsah průměrů otvorů 6,0 až 26 mm.

Podle typu nástroje je spuštěn mechanismus, který vysune nože do pracovní pozice. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků je proces obrábění zcela bezpečný, nemůže dojít ke kolizi nože s obrobkem.

heule-solo-nastroje-02.jpg

Nástroj SOLO je možné zařadit do jedné z pozic v zásobníku NC, CNC stroje, nebo s ním pracovat na klasickém obráběcím stroji. U zpětného zahloubení nevadí přerušovaný řez při vyústění otvoru na šikmé stěně nebo v zaobleném přechodu.

Nástrojový systém SOLO umožňuje přední a zadní nebo pouze zadní bodování a zahlubování s vysokou spolehlivostí procesu. To umožňuje výrobu zahloubení v zadní části obrobku bez nutnosti obrobek má být zapnuta, bez rotace pravá / levá vřetena, bez točivého momentu držáku, bez zastavovacío mechanismus, bez tlaku chladicího média nebo jiných pomůcek. Nástrojový systém SOLO lze okamžitě použít na jakémkoli obráběcím stroji (CNC, transfer, vícevřetenový nebo konvenční).

heule-solo-nastroje-03.jpg

SOLO nůž, který může být v radiálním směru zasunut a vysunut, vylučuje zablokování otřepy. Karbidový nůž lze vyměnit ručně přímo na stroji, bez potřeby dalších nástrojů. Řídicí jednotka je zcela utěsněna, aby se zabránilo znečištění a chladící kapalinou. Speciální karbidové nože kterí mají specifické řezné geometrie a povrchy, jakož i vnitřní přívod chladící kapaliny přímo na břit za obrobkem zajišťují dlouhou životnost nástroje. Toto vše zaručuje vysokou provozní spolehlivost nástroje a optimální použotelnost u velkých výrobních sérií.


Příklady použití:
  • Nástroj SOLO pracuje velmi spolehlivě.
  • Nástroj vydrží vysoký počet zahloubení
  • Umožňuje nasazení vysokých řezných podmínek
  • Má unikátní řeznou geometrii
heule-solo-nastroje-04.jpg

Typické aplikace zahrnují zahloubení čelní plochy šroubových hlav na částech vidlic, nosiče planet, příruby, obecné obrobky s následnými otvory nebo těžko přístupné body. Každý systém nástrojů SOLO je specifikován tak, aby vyhovoval konkrétní aplikaci. Může být použit pro průměry vrtů (d) od asi 6 mm do asi 25 mm; pro maximální průměr zahloubení (D) platí následující: 2xd-1.

Zahlubování se provádí ze stejné strany jako vrtání. Řídicí jednotka, která je neprodyšně utěsněna proti kontaminaci chladicí kapalinou, obsahuje dvě odstředivá závaží. Po zastavení vřetena zůstanou odstředivá závaží uprostřed. Když je vřeteno spuštěno pro aktivační RPM, odstředivá závaží se pohybují směrem ven, dokud nedojde k zastavení otáčení. Když se vřeteno zastaví, vratné pružiny přitáhnou odstředivé závaží zpět do výchozí polohy.

heule-solo-princip-05.jpg

Ozubení převádí tento radiální pohyb na rotační pohyb a přenáší jej na ovládání ostří. Excentricky umístěný šroub v ovládání nože zabírá do drážky na ostří. Jakmile se čepelky otočí, nůž přidržovaný pouzdrem nože tak, aby se mohla pohybovat, je radiálně zatažena nebo vysunuta.

heule-solo-princip-06.jpg

Zatažení a prodloužení nože při aktivačních otáčkách nebo zastavení vřetena jsou okamžité a bez prodlení. Pevné polohy zasunutých a vysunutých lopatek jsou předdefinovány a nelze je měnit žádnou silou působící na lopatku z vnějšku. Nůž je možné vyjmout ze dvou pevných poloh pouze aktivací RPM nebo zastavením vřetena.

heule-solo-princip-07.jpg

Pracovní část nástroje, tzn. nůž, je ze slinutého karbidu opatřeného povlakem. Druh povlaku se volí podle obráběného materiálu. Rovněž podle materiálu obrobku lze měnit i přítlačnou sílu pružiny. Výměna nože nebo přítlačné pružiny je velmi jednoduchá.


SOLO - video
heule-solo-popis-08.jpg

1. hlava nástroje - 2. stopka - 3. tělo - 4. táhlo ovládání - 5. obráběcí nůž

Specifikace nástroje:
  • vysoký počet zahloubení
  • nasazení vysokých řezných podmínek
  • unikátní řezná geometrie
  • spolehlivost

Těleso nože, ovládání nože a nože jsou specifikovány pro každou konkrétní aplikaci

Nástrojová hlava SOLO je k dispozici na skladě ve dvou verzích:
  • SOLO pro obrábění materiálů s vysokou řeznou rychlostí.
  • SOLO2 pro obrábění materiálů s nízkou řeznou rychlostí.
heule-solo-nastroje-02.jpg
KritériaSoloSolo 2
Poloha zastavení nože vřetena Zataženo Prodlouženo
Nižší rychlost Aretace vřetena 1900 rpm
Vyšší rychlost 1900 rpm Aretace vřetena
Rychlost obrábění > 1900 rpm 0 - 1400 rpm

Více informací o nástrojích Heule SOLO naleznete v katalogu

Další nástroje: