HEULE Precision Tools

Schweiz

HEULE – švýcarský výrobce inovačních nástrojů v oblasti odstraňování ostřin, odhrotování, odjehlování, srážení hran a zpětných zahloubení na vstupní a výstupní hraně otvoru.

Nástroje švýcarské firmy HEULE představují v současné době bezkonkurenčně nejlepší výrobek v oblasti odstranění ostřin, odhrotování, odjehlení a srážení hran při vrtání otvorů v kovových materiálech a v oblasti zpětných zahloubení. Výsadní postavení tohoto výrobce spočívá především v technickém provedení ohrotovacích nástrojů. Umožňuje nalézt řešení pro většinu případů v praxi, jak standartními tak speciálně navrženými.

  • Odstranění ostřin, odhrotování a zpětné zahloubení v jedné pracovní operaci.
  • Srážení hran na špatně přístupných nebo zela nepřístupných místech.
  • Vrtání, srážení hran, zpětné zahlubování v jednom pracovním nástroji.
  • Rychlost, spolehlivost, efektivita.
  • Stejnoměrné opracování hrany otvoru.

Heule-Logo-800x800.jpg

Speciální nástroje Heule

Zpětné zahloubení vyvrtaného otvoru představuje výzvu pro technologii. Tato místa jsou často obtížně přístupná, nebo prostor pro obrábění je velmi omezený. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že rozměry obrobku nebo požadavky na jeho přesnost, prakticky vylučují možné přepínání obráběného dílce.