heule-snap-header-01.jpg

Nástroje SNAP pro srážení hran otvorů

Nástroj SNAP je určen pro sražení hran na vstupní i výstupní straně vrtaného otvoru pro případy, kdy je hrana v rovině kolmé na osu nástroje. Standardním nástrojem lze pracovat od minimálního průměru vyvrtaného otvoru 2 mm. Nástroj se dvěma noži je možné použít i pro případ, kdy je ve vyvrtaném otvoru podélná drážka nebo kdy do něho ústí více příčných otvorů. Takový nástroj lze s úspěchem nasadit i tam, kdy do dlouhého podélného otvoru ústí více příčných otvorů, u kterých nelze pro odstranění ostřin na výstupní straně použít jiný nástroj Heule (např. otvory mají průměr pod 4 mm nebo poměr D:d je menší než 2:1). Podobně jako u předchozího typu je možné celou hloubku otvoru projet rychloposuvem tam i zpět, aniž by přitom došlo k poškození povrchu otvoru.

SNAP je efektivní, spolehlivý a 2-3 krát rychlejší než podobné nástroje. Jedná se o ekonomické sražení hrany přední a zadní strany v jedné operaci s velmi snadnou výměnou nože.

U nástrojů této skupiny lze řešit vrtání i sražení hrany v jednom nástroji. Standardní nástroj tak zajistí velmi produktivní vyvrtání otvoru a oboustranné sražení hrany, nebo zahloubení na přední straně a sražení hrany na zadní straně vyvrtaného otvoru.

Pracovní část nástroje, tzn. nůž, je ze slinutého karbidu opatřeného povlakem. Druh povlaku se volí podle obráběného materiálu. Rovněž podle materiálu obrobku lze měnit i přítlačnou sílu pružiny. Výměna nože nebo přítlačné pružiny je velmi jednoduchá.

Nástroj SNAP lze nasadit i tam, kdy do dlouhého podélného otvoru ústí více příčných otvorů, u kterých nelze pro odstranění ostřin na výstupní straně použít jiný nástroj HEULE (např. otvory mají průměr pod 2 mm nebo poměr D:d je menší než 2:1). Podobně jako u předchozího typu je možné celou hloubku otvoru projet rychloposuvem tam i zpět, aniž by při tom došlo k poškození povrchu otvoru.

heule-snap-pouziti-nastroje-02.jpg

Nástroj SNAP byl vyvinut speciálně pro aplikace zahrnující velké výrobní cykly. To umožňuje přední a zadní nebo pouze zadní sražení hrany otvoru v jedné operaci, aniž by došlo ke změně směru otáčení vřetena. Břit SNAP lze vyměnit ručně přímo na stroji, aniž byste potřebovali další nástroje. Nástroj SNAP je pak okamžitě opět připraven k provozu, bez dalšího přednastavení. Tím se zkrátí proces a doba nečinnosti na minimum. Na rozdíl od zahloubení se vždy dosáhne stejné tloušťky zkosení bez ohledu na polohu Z nástroje. Optimalizované geometrie řezání a povlak břitu umožňují opracovávat měkké i trvdé materiály.


Příklady použití:
  • • Nástroj SNAP se používá jak pro průchozí, tak i slepé otvory.
  • Nástroj je možné zařadit do jedné z pozic v zásobníku NC, CNC stroje, nebo s ním pracovat na klasickém obráběcím stroji.
  • Sražení hran na vstupní i výstupní straně vyrtaného otvoru v případě, kdy je hrana v rovině.
heule-snap-ukazky-pouziti-03.jpg

Nástroj COFA je použitelný i pro slepé otvory. Významnou předností nástrojů HEULE je skutečnost, že u hlubokých otvorů lze celou hloubku projet rychloposuvem tam i zpět, aniž by při tom došlo k poškození povrchu otvoru.

heule-snap-princip-03.jpg

1. tělo nástroje - 2. ovládací čep - 3. pružina - 4. SNAP nůž

Obsluha je velmi jednoduchá. Nůž nástroje se pohybuje rychloposuvem posuvem až do bodu před horní hranou sráženého otvoru. Horní hrana otvoru je obrobena dopředným posuvem s pracovními otáčkami. Po ukončení sražení čelní hrany se nůž zasune do těla držáku a nástroj se pohybuje rychloposuvem otvorem bez zastavení otáčení, dokud se nůž na zadní straně otvoru znovu nevysune. Přitom nůž je konstruován tak, aby nepoškodil povrch otvoru. Zadní hrana otvoru je následně sražena zpětným posuvem. Po dokončení odjehlení se nástroj rychloposuvem vysune z otvoru a proces zpětného srážení je dokončen.

heule-snap-princip-04.jpg

Pracovní část nástroje, tzn. nůž, je ze slinutého karbidu opatřeného povlakem. Druh povlaku se volí podle obráběného materiálu. Rovněž podle materiálu obrobku lze měnit i přítlačnou sílu pružiny. Výměna nože nebo přítlačné pružiny je velmi jednoduchá.


SNAP - video
heule-snap-princip-05.jpg

1. tělo nástroje - 2. ovládací čep - 3. pružina - 4. distační čep - 5. stavěcí šroub - 6. SNAP nůž

Nástroje SNAP se vyrábí pro průměry otvorů od 2 mm až do 35 mm. Speciální kazety umožňují zpracovávat průměry otvorů jakékoli velikosti. Rozsah hrany je 0,1 mm až 1,5 mm, v závislosti na vybraném noži. V rámci řady nástrojů jsou k dispozici verze s průměrem, které pokrývají konkrétní rozsah průměru otvorů. Podrobnosti najdete v technické dokumentaci.

heule-snap-sortiment-06.jpg
Název nástrojeOtvorMax. velikost otřepů
SNAP2 Ø2.0 – Ø2.9 mm 0.2 - 0.3
SNAP3 Ø3.0 – Ø3.9 mm 0.3 - 0.5
SNAP4 Ø4.0 – Ø5.0 mm 0.6 - 0.75
SNAP5 Ø5.0 – Ø8.0 mm 1.0
SNAP8 Ø8.0 – Ø12.0 mm 0.75
SNAP12 Ø12.0 – Ø20.0 mm 1.0
SNAP20 Ø20.0 – Ø35.0 mm 1.5
SNAP5 Cassette od Ø12.6 mm 1.5
SNAP20 Cassette od Ø25.0 mm 1.5
SNAP20 Cassette od Ø35.0 mm 1.5
SNAP2/M2.5 Závit M2.5 Ø2.05 mm 0.35
SNAP2/M3 Závit M3 Ø2.5 mm 0.45
SNAP3/M4 Závit M4 Ø3.3 mm 0.6
SNAP4/M5 Závit M5 Ø4.2 mm 0.7
SNAP5/M6 Závit M6 Ø5.0 mm 0.75
SNAP5/M8 Závit M8 Ø6.8 mm 0.85
SNAP5/M10 Závit M10 Ø8.5 mm 1.0
SNAP5/M12 Závit M12 Ø10.2 mm 1.15
SNAP5/M14 Závit M14 Ø12.0 mm 1.25

Více informací o nástrojích Heule SNAP naleznete v katalogu