odjehlovani-plechovych-dilu-01.jpg

Odjehlování plechových dílů nástroji Boeck

Při řezání laserem, plazmou, vodním paprskem nebo u vysekávaných plechových dílů často nelze zabránit vzniku tak zvanému otřepu. Ostřina nebo primární otřep vzniká dělením materiálu na řezném okraji součástí, která přečnívá původní okraje a povrch obrobku. Dalšími odchylkami od cílového stavu jsou např. kapky na povrchu součásti způsobené při řezání laserem, nerovnosti nebo okuje na povrchu. Vedlejším produktem při odstraňování primárního otřepu je tak zvaný sekundární otřep. Ten se objevuje ve směru povrchu součásti a vzniká nedostatečným úběrem materiálu a současným přetvářením zbytkového materiálu. V naší nabídce brusných nástrojů Boeck naleznete širokou škálu prostředků pro strojní odjehlování, odhrotování plechových dílů a obrobků.

odjehlovani-plechovych-dilu-02.jpg

Existuje celá řada způsobů strojního řešení pro úpravu hrany, proto je třeba důkladně promyslet, jaký výsledný efekt odjehlení, odhrotování a zaoblení hrany od nástroje požadujeme.

Nástroje Boeck pro strojní odjehlování, odhrotování plechových dílů se dělí na:

Velmi důležitou roli při strojním procesu odjehlování, odhrotování je pohyb nástrojů v odjehlovacím stroji. U odjehlování rovných hran stačí, pokud se nástroje pohybují po ploše pouze v jednom směru, u odjehlování kulatých dílů nebo otvorů uvnitř dílů jsou zase mnohem výhodnější technologie, kde nástroje rotují a oscilují příčně proti posuvu transportního pásu. Hrana otvoru je optimálněji a stejnoměrněji upravena ze všech stran z 360°.

Způsoby použití:

  • Foliované a pozinkované díly – opracováváme méně agresivními, flexibilními nástroji, např. Softdisc Green Edition nebo Smart-Flex disc, čímž zůstane povrchová ochranná vrstva nepoškozena. Šetrný vůči povrchu je i brusný válec, obzvášť pokud jsou lamely na těle válce uloženy v axiálním směru.
  • 3D díly - pro tyto členité díly je určen např. nástroj Smart- Flex disc, který je vybaven ohebnými lamelami, které svou flexibilitou odjehlí každý kout tvarového dílu.
  • Hliníkové díly – ideální na tento materiál je nástroj Grey Edition. Povrch obrobků vykazuje minimální stopy po broušení, díky šetrnému brusnému materiálu z karbidu křemíku.
  • Nerez - výkonný nástroj k odstranění ostřin a zaoblení hrany je nástroj Blue Edition, který je složen ze zirkonových brusných lamel, prokládaných brusnou zirkonovou vlnou. Tyto nástroje se vyznačují střední až vysokou tvrdostí a je třeba na ně vyvinout větší tlak.
  • Odstranění oxidační vrstvy - jedním z nejúčinnějších řešení je použití drátěného disku Oxid Bürste, který je osazen speciálně vyvinutými drátěnými vlákny.