efektivni-odstraneni-otrepu-po-paleni-plazmou-01.jpg

Odjehlování po pálení plazmou

Disc Master 4TD-1500

Odstranění strusky, návarků a otřepů u dílů o tloušťce 30mm je manuálně fyzicky velmi náročné a časově zdlouhavé. Při časté manipulaci s díly v průběhu ručního odjehlování může taky dojít k různým zraněním.

Zefektivnění odjehlování a úpravy hrany strojním způsobem značně zrychluje výrobní procesy, zvyšuje kvalitu dílů, její reproduktovatelnost a ve finále konkurenceschopnost výrobků.

Firma MOTOR LUČINA se svými čtyřmi výrobními provozy vyrábí díly pro jeřáby a stavební stroje. Jedním ze zákazníků kam tyto díly směřují je německá firma Liebherr. Velký důraz je proto kladen na kvalitu a rychlost dodávek.

Jediným řešením jak zvýšit kvalitu obrobení dílů, ušetřit čas a peníze byl proto přechod na strojní zpracování. Cílem je dosáhnout maximální úspory a zároveň vytvářet vysoce kvalitní obrobky.

Z mnoha nabídek odjehlovacích strojů od různých evropských výrobců se nakonec jednatel firmy MOTOR LUČINA pan Tomáš Polach rozhodl pro odjehlovací technologii německé firmy LOEWER. Odjehlovací a brousící stroj Disc Master 4TD-1500 vidí jako nejoptimálnější řešení. Hlavní výhodou je možnost osazení stroje speciálními nástroji Deslagging Brush 260, které dokonale odstraní návarky a strusku z dílů po řezání plazmou.

efektivni-odstraneni-otrepu-po-paleni-plazmou-02.jpg

Aby byly návarky a struska dokonale odstraněny, je třeba důkladně zvolit tuhost a tvrdost otloukacích čepů nástroje. Při nasazení tohoto speciálního nástroje DESLAGGING BRUSH je nutné, aby byl stroj vybaven permanentním magnetickým upnutím. V opačném případě by nemohl být tento nástroj osazen.

efektivni-odstraneni-otrepu-po-paleni-plazmou-03.jpg

Velkou výhodou odjehlovacího stroje DiscMaster 4TD-1500 je široká variabilita nástrojů. V případě firmy Motor Lučina bylo požadavkem v jednom projetí strojem odstranit strusku a sekundární otřepy a na závěr důkladně zaoblit hranu. Na díly se následně nanáší povrchová úprava, která se nesmí na hranách odlupovat, proto je nutné maximální zaoblení hrany.

Těchto požadavků nelze dosáhnout pouze jedním nástrojem, je třeba najít vhodnou kombinaci nástrojů, která se bude vzájemně doplňovat. Právě kombinaci různých nástrojů stroj DiscMaster umožňuje.

efektivni-odstraneni-otrepu-po-paleni-plazmou-04.jpg

Při osazení stroje rozdílnými nástroji, které provádí odlišné operace v jednom pracovním cyklu je velmi důležité nastavení optimálních brusných parametrů.

efektivni-odstraneni-otrepu-po-paleni-plazmou-05.jpg

Pokud je stroj osazen optimálními nástroji a jsou nastaveny správné otáčky, přítlak a posuv stroje, není problém odstranit okuje a návarky po řezání plazmou a zároveň kvalitně upravit hranu obrobku, jak je vidět na dílech zákazníka, které jsou před a po obrobení strojem DiscMaster 4TD-1500.

V minulosti jsme pracně a zdlouhavě odstraňovali zbytky návarků z dílů, rozhodli jsme se proto, řešit tento problém strojově. S odjehlovacím strojem německé firmy LOEWER, jsme našli optimální řešení na úpravu povrchu a hran po řezání plazmou.

Společnost KPL Trading v zastoupení jednatelem panem Pučkem nám dodala stroj společnosti LOEWER, který nám plně vyhovuje a mohu jej doporučit. Motor Lučina pan Tomáš Polach.

Libor Puček - KPL Trading s.r.o.