Zpětné zahloubení a strážení hran

Nástroje pro zpětné zahloubení Heule

Ve výrobních provozech zabývajících se obráběním narazí často technologové na tvar nebo prvek, jehož obrobení je z technologického hlediska obtížně řešitelné. Obvykle jsou nuceni navrhnout operace, které celkový obráběcí cyklus podstatným způsobem zpomalí a prodraží. Jednou z takových operací je zpětné zahlubování. Používá se v případech, kdy konstruktér součásti navrhne zahloubení za otvorem, které je obtížně přístupné nebo zcela nepřístupné. Typickými součástmi, kde se tato zahloubení vyskytují, jsou skříně diferenciálů a další skříňovité součásti a výrobky typu přírub.

Firma Heule Werkzeug AG vyvinula speciálně pro tyto případy velmi efektivní nástroje. Tímto řešením jsou nástroje s vysouvajícími se noži. Tyto nástroje přináší svým uživatelům užitek především z několika pohledů.

Nástroje pro zpětné zahlubování mají v klidové poloze řezné části zasunuté. V momentě, kdy je nástroj prostrčen otvorem, za kterým je nutné obrobit nějaký tvar, je spuštěn mechanismus, který vysune nože do pracovní pozice. Po obrobení požadovaného tvaru se nože pomocí vnitřního mechanismu zaklopí do klidové polohy a nástroj může být vytažen z obrobku. Mechanismus vysouvající a zasouvající řezné nože a jeho způsoby aktivace jsou vždy navrhovány a konstruovány v závislosti na možnostech a podmínkách uživatele.

ŘEŠENÍ

Tyto nástroje jsou schopné bezproblémově obrobit požadované zahloubení i v místech, kam není možné se běžnými nástroji dostat. Navíc umožňují zpětné zahloubení průměru až 2,2x průměr otvoru, za kterým je zahloubení konstruované.

EFEKTIVITA

Nástroje s vysouvajícími noži mohou eliminovat ty případy, kdy je nutné pouze z důvodu opracovaní zahloubení za otvorem obrobek vyjmout, otočit a znovu upnout. Efektivní řešení je to i pro ty případy, kdy je nutné na tyto operace použít další stroj.

SPOLEHLIVOST

Tělesa nástrojů jsou téměř stejných průměrů jako otvory, kterými je nutné nástroj prostrčit. Opření tělesa o stěny otvoru zajišuje spolehlivý chod bez vibrací. Dosažitelná přesnost a opakovatelnost je až 0,003 mm. Bezpečnost nástroje je zajištěna.


Nástroje švýcarské firmy HEULE představují v současné době bezkonkurenčně nejlepší výrobek v oblasti odstranění ostřin a srážení hran při vrtání otvorů v kovových materiálech a v oblasti zpětných zahloubení. Výsadní postavení tohoto výrobce spočívá především v technickém provedení nástrojů, které umožňuje nalézt řešení pro většinu případů v praxi.