Odjehlování plechových dílů

Odjehlování plechových dílů 01

Nároky zákazníků na kvalitu povrchu, otvorů a hran se neustále zvyšují, a tím narůstá tlak na precizní odjehlení, úpravy radiusu hrany a finální sjednocení povrchu.
S neustále se svyšujícími požadavky na bezpečnost práce je potřeba zaoblit a upravit hrany, aby nedošlo ke zranění při následné manipulaci

Na našem trhu je velký výběr způsobů strojního řešení pro úpravu hrany, proto je třeba důkladně promyslet, jaký výsledný efekt od odjehlovacího stroje požadujeme.

V mnoha případech se zakázky často střídají a tak místo dílů s rovnými plochami a hranami je třeba odjehlovat díly, které mají kulaté otvory a hrany, tvarové 3D díly, foliované díly, nebo rozdílný požadavek na kvalitu povrchu. Tehdy je nutno použit rozdílné nástroje. Z tohoto hlediska je optimální výběr takového stroje, který umožňuje variabilní a rychlou výměnu nástrojů.


Stroje na odjehlování plechových dílů 08Stroje na odjehlování plechových dílů 08

ODJEHLOVACÍ DISKY

Široký rozsah použití, od odjehlení až po dosažení maximálního radiusu. Využití při mokrém i suchém procesu.

Stroje na odjehlování plechových dílů 09Stroje na odjehlování plechových dílů 09

VELKOPLOŠNÉ DISKY

Účinkem velkého průměru nástroje na díl je dosaženo výborného zaoblení hrany.

Odjehlovací strojeOdjehlovací stroje

BRUSNÉ A ODJ. VÁLCE

Efektivní odhrotování dílů obzvlášť po vysekávání. Při procesu odjehlování hrany jsou tyto nástroje velmi šetrné vůči povrchu


Pohyb nástroje

U odjehlování rovných hran stačí, pokud se nástroje pohybují po ploše pouze v jednom směru, u odjehlování kulatých dílů nebo otvorů uvnitř dílů jsou zase mnohem vhodnější nástroje které rotují a oscilují příčně proti posuvu transportního pásu. Hrana otvoru bude optimálněji a stejnomerněji upravena ze všech stran z 360°.


Široká variabilita nástrojů

 1. Použitím vhodných nástrojů je vyřešeno odjehlení, úprava požadovaného radiusu na hraně, odstranění okují, nápalků a oxidační vrstvy plechových dílů.
 2. Například na odstranění primární ostřiny po pálení laserem je optimální v prvním kroku použit nástroj, popř. brusný pás nejlépe s keramickým brusivem. Následně v druhém kroku je upraven radius na hraně více kontaktním nástrojem / diskem /, složeným kombinací brusné vlny / brusných lamel nebo pouze brusných lamel.
 3. Po vysekávání nejsou ostřiny mnohdy tak houževnaté, odjehlení a zaoblení hrany se tak dá zvládnout jedním nástrojem / diskem nebo brusným.válcem /.
 4. Drátěnými nástroji zase dokonale odstraníme nápalky, okuje a oxidační vrstvu.
 5. Deslagging, nástroje pro odstanění strusky.
 6. Finišovací nástroje pro sjednocení povrchu.

Způsoby použití:

 • Foliované a pozinkované díly – opracováváme méně agresivními, flexibilními nástroji, např. Softdisc, Mediumdisc nebo Smart-Flex disc, čímž zůstane povrchová vrstva nepoškozena.
 • Šetrný vůči povrchu je i lamelový válec, obzvášť pokud jsou lamely na těle uloženy v axiálním směru.
 • 3D díly – pro tyto členité díly je určen např. nástroj Smart- Flex disc, který je vybaven ohebnými lamelami, které svou flexibilitou odjehlí každý kout tvarového dílu.
 • Hliníkové díly – při výběru vhodného nástroje je hrana stejnoměrně zaoblena, aniž by byla poškrabána povrchová plocha dílu. Ideální na tento materiál je nástroj složený z flexibilních SiC lamel, které jsou šetrné k povrchové vrstvě, v jemnější zrnitosti mají částečně i leštící efekt.
 • Nerez – výkonný nástroj k odstranění ostřin a zaoblení hrany je nástroj složený ze zirkonových lamel, prokládaných brusnou zirkonovou vlnou. Tyto nástroje se vyznačují střední až vysokou tvrdostí a je třeba na ně vyvinout větší tlak.
 • Odstranění oxidační vrstvy – jedním z nejúčinnějších řešení je použití drátěného Disku OXID BÜRSTE, který je osazen speciálně vyvinutými drátěnými vlákny.


Nástroje do odjehlovacích strojů 04Nástroje do odjehlovacích strojů 04

FINIŠ. A SATIN.VÁLCE

Výborné k závěrečné úpravě povrchu materiálu, ve stroji zpravidla jako poslední nástroj. Široký rozsah použití od broušení, sjednocení povrchu až po leštění

Nástroje pro odjehlovací stroje 03HTML Nástroje pro odjehlovací stroje 03

LAMEL. ODHROT. VÁLCE

Velmi účinné odjehlování otvorů a kulatých hran lamelovými válci.

Stroje na odjehlování plechových dílů 04Stroje na odjehlování plechových dílů 04

ODHROTOVACÍ DISKY

Zirkonová brusná vlna prokládaná zirkonovými lamelami. Nástroj určený k odjehlování a úpravě hrany především u dílů z nerezi.